แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์

ศิษย์เก่าทุกท่าน ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือประสงค์จะส่งข่าวถึง เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ให้ทราบ โปรดแจ้งที่แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576, 1577 (สายตรง) 0-2671-6720-1 โทรสาร 0-2671-6722 ในวันทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น.