เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

ดร.ธนู กุลชล

อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

รุ่น 5 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2514
คณะบริหารธุรกิจ

 

“ความคิดในการเปิดวิทยาเขตที่รังสิต
เป็นหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์
และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ”

การศึกษานั้น…เป็นวิถีทางที่ทำให้คนได้ก้าวไปในอาชีพและการมีพื้นฐานชีวิตที่ดีโดยลำพัง…
การศึกษาไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตาม…การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ


รุ่นพี่ที่น่าสนใจ