เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณอลงกรณ์ วีระนนท์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Chief Financial Officer
Aim Star Network Co., Ltd.

“ก้าวแรกของความสำเร็จ เริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาที่ดี สังคมและมาตรฐานการสอนที่ดี เพื่อนำพาให้เรามีงานทำมั่นคงและต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะสำคัญมากและคงพูดได้เต็มปากว่า ถ้าไม่ได้เรียน คณะบัญชี ม.กรุงเทพ  คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้”