เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณอุษา งามศิริ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Senior Manager
บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

“มีความเชื่อมั่นว่า BU เป็นมหาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ …หลังจากจบการศึกษา และได้ร่วมงานกับบุคลากรที่จบการศึกษาจากที่นี่ ดิฉันก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้น เชื่อมั่นว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เน้นเนื้อหาวิชาการได้เป็นอย่างดี   ดิฉันภูมิใจและสามารถบอกกล่าวกับคนอื่นได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าได้จบการศึกษาจากที่นี่”