เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

อาจารย์ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีและกรรมการ
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

“หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกจุดประกายขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ จะประสบความสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า”