เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณสมฤดี ชัยมงคล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

“การมีพื้นฐานวิชาบัญชีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานสำหรับทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารมืออาชีพหรือเจ้าของกิจการ  ภาคภูมิใจที่ได้เรียนจบจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”