เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณวราวุฒิ แก่นนาคำ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา

Executive Creative Director Prakit Advertising