เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณสร เกียรติคณารัตน์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา

CEO IPG INTERBRAND