เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณรัฐนันท์ นรารัตน์วันชัย

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
เจ้าของแบรนด์ฟู้ดทรัค Over the rainbow Crepe Roll

เจ้าของแบรนด์ AM ICE