เลือกคณะศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

คุณมนัสนันทน์ เมธีศิลปวณิช

ศิษย์เก่าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์

เจ้าของบริษัท Bangkok Talent Management

เจ้าของบริษัท Sanan Agency (โมเดลลิ่งออนไลน์)

เจ้าของบริษัท Brand House Thailand (บริษัทที่ปรึกษา
ด้านการสร้าง แบรนด์)

ผู้ช่วยผู้กำกับละครโทรทัศน์ช่อง 3