ผู้สนใจสมัครเรียน

ด้วยหลักสูตรชั้นนำที่มอบโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะดึงจุดเด่นและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพในระดับที่ได้รับการยอมรับจากทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือสามารถสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต