BU Next Step

ทุนโครงการ BU Next Step

สมัครและลงทะเบียนเรียน พร้อมรับทุน BU ก้าวใหม่ มูลค่า 5,000 บาท ทันที! ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 61

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก!!
  2. ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 61)
    โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 5,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  3. ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสมัครเข้า
  4. เป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ที่ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือใช้สิทธิ์ชำระ 5,000 บาทของผู้กู้ กรอ.

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มิ.ย 61

คลิกเพื่อสมัครทุน

หมายเหตุ

1 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ คลิก

2 ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง หรือ สามารถส่งทางไปรษณีย์ (โดยระบุหน้าซองด้วยชื่อทุนที่ต้องการสมัคร)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • สมัครด้วยตัวเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต (เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120)
  • ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417