รายละเอียดกำหนดการ

กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

Ph.D. Program in Knowledge Management

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

  • รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน  ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
  • รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
  • รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
  • รอบที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

Ph.D. Program in Communication Arts

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

  • รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน  ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
  • รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
  • รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
  • รอบที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

    กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่