ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาเอก

คณะที่เปิดสอน

Programs
Cost Credits สมัครเรียน ออนไลน์
Ph.D. in Communication Arts (International Program) 788,780THB. 60 สมัครเรียน
Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management
(Research Based)
(International Program)
Ph.D. (KIM) = 837,900 THB. 48 สมัครเรียน
Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management
(Research Based)
(International Program)
Ph.D. (KIM) + Ph.D. (Management) = 862,900 THB.
excluding: personal expense in France
48 สมัครเรียน
Ph.D. in Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) 768,880 THB. (Holding Bachelor Degree) 72 สมัครเรียน
Ph.D. in Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) 520,880 THB. (Holding Master Degree) 48 สมัครเรียน

Ph.D. in Communication Arts (International Program)

Cost Credits
208,530 42

Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (Research Based)
(International Program)

Cost Credits
Ph.D. (KIM) + Ph.D. (Management) = 862,900 THB.
excluding: personal expense in France
42

Ph.D. in Communication Arts (International Program)

Cost Credits
208,530 207,530 60

Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (Research Based)
(International Program)

Cost Credits
Ph.D. (KIM) = 837,900 THB. 48

Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (Research Based)
(International Program)

Cost Credits
Ph.D. (KIM) + Ph.D. (Management) = 862,900 THB.
excluding: personal expense in France
48

Ph.D. in Engineering in Electrical & Computer Engineering
(International Program)

Cost Credits
764,000 THB. (Holding Bachelor Degree) 72

Ph.D. in Engineering in Electrical & Computer Engineering
(International Program)

Cost Credits
516,000 THB. (Holding Master Degree) 48