กองทุนกู้ยืม

อยากเรียนต้องมีโอกาส มหาวิทยาลัยกรุงเทพสนับสนุนให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นจริง พร้อมเข้าร่วมโครงการ กรอ. และ กยศ. จากภาครัฐ เพื่อปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กยุคใหม่ทุกคนได้เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ มีให้เลือกทั้งแบบกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน หรือแบบรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทุนการศึกษา