เลือกหลักสูตรปริญญาโทที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

หลักสูตรยอดนิยม

สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมเน้นด้านการจัดการธุรกิจความงามและแฟชั่น

ค่าเล่าเรียน : 208,480

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

สาขาวิชาการสื่อสารสากล

ค่าเล่าเรียน : 100,000

หลักสูตรแนะนำ