คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร

A: จริงค่ะ เพราะปีหนึ่งมีการสอนปรับพื้นฐานความรู้ค่ะ ดังนั้นคนที่ไม่เคยเรียนสายวิทย์ฯ มาก่อนก็จะรู้เท่าๆ กับเพื่อนๆ ทุกคน แต่จะรู้ลึกรู้จริงขนาดไหนอยู่ที่ความมานะพยายามในการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะ

A: ที่ม.กรุงเทพ มีอยู่หลายทุนเลยค่ะ ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งได้เกรดเฉลี่ยสูงๆ ก็มีสิทธิ์ได้รับทุนเหมือนกัน อาทิ ทุน BU Creative ทุนเดียวในประเทศไทย ที่สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทุนประกายเพชร ทุนที่นักเรียนมีความประพฤติดีเยี่ยม ทุกนักกีฬาดีเด่น สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทุนบุตรธิดาทหารผ่านศึกปลดประจำการ หรือแม้แต่เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว สามารถสอบได้ผลการเรียนดีที่สุดในสาขาของแต่ละชั้นปี ก็ยังมีสิทธิ์ได้ทุนเรียนดียอดเยี่ยมรางวัลเรียนดีอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม ดูทางนี้เลยนะคะ

A: หากต้องการกู้เรียน มี 2 แบบนะคะ คือ การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ก่อนจะตัดสินใจกู้ยืมเพื่อการเรียน ต้องลองศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะ และวิเคราะห์ดูว่าตัวเราเองหรือผู้ปกครองเหมาะสมกับการกู้แบบไหน เพื่อการวางแผนอนาคตที่ดีค่ะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

A: สามารถสมัครเรียนได้ทั้งสองวิทยาเขตของม.กรุงเทพเลยค่ะ คือ วิทยาเขตรังสิตและวิทยาเขตกล้วยน้ำไท หรือถ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

A: หากเดินทางด้วยรถประจำทางไปวิทยาเขตรังสิต สามารถขึ้นรถประจำทางสาย 29 34 39 59 95ก. ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับกล้วยน้ำไท เดินทางด้วยรถประจำทาง สาย 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154 ปอ. 22 ปอ. 72 ปอ. 115 ปอ. 173 ปอ. 507 ปอ. 519 ปอ. 552 ปอ. 544
สำหรับผู้ที่ขับรถมาเอง ดูแผนที่ได้เลยค่ะ

A: จริงๆ คณะนี้ของม.กรุงเทพ มีชื่อคณะว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมนะคะ ซึ่งหมายถึงว่า ม.กรุงเทพไม่ได้มุ่งเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์จบทำการสืบค้นวิจัยอะไร แต่จะเน้นไปทางด้วยการพัฒนา วิเคราะห์ และสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

โดยเรามี 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อจบออกมาสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพเลยค่ะ เช่น นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบระบบ นักบริหารระบบ นักพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบและพัฒนาเกม นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ โดยใช้ระบบจับความเคลื่อนไหว หรือสามารถเป็นเจ้าของกิจการเองเลยก็ได้ เพราะที่ม.กรุงเทพสอนให้รู้ลึก รู้จริง ปฏิบัติเลิศ ดูรายละเอียดกันก่อนตัดสินใจได้ที่นี่

A: ต้องบอกเลยว่าถึงแม้คณะสถาปัตยกรรม ม.กรุงเทพเพิ่งเปิดไม่นาน แต่หลักสูตรก็แตกต่างและโดดเด่นกว่าที่อื่น เพราะคณะสถาปัตยกรรมม.กรุงเทพ เป็นหลักสูตรแนวใหม่ ออกแบบรับเทรนด์โลก เรียนรู้จากสถาปนิกแถวหน้าของวงการ และเป็นหลักสูตรสองภาษา ที่ผลักดันให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่สถาปนิกมืออาชีพเพื่อทำงานระดับสากลได้ นอกไปจากนั้นสภาพแวดล้อมทางการศึกษาก็เอื้อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานได้ เพราะอาคารเรียนหลายอาคารของม.กรุงเทพ ได้รับรางวัลการันตีระดับสากลมาแล้วว่า เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นที่สุด มีของดีอยู่ใกล้ตัวโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาดูตัวอย่างไกลที่ไหนเลยค่ะ ดูรายละเอียดที่นี่นะคะ

A: ชื่อที่ถูกต้องของคณะนี้คือ ชื่อคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริการกิจการ ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา โดยคณะนี้จะมุ่งเน้นไปที่คนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยเปิดโอกาสให้ลงมือทำธุรกิจจริง ปูความพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ผ่านที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในวงการ

นอกจากนั้นเพื่อให้สมบูรณ์ในการทำธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงๆ มหาวิทยาลัยยังมีเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให้ยืมในระยะสั้นสำหรับการลงทุนอีกด้วย เอาเป็นว่าถ้าธุรกิจที่ทำมันเวิร์ค พอเรียนจบก็สานต่อได้เลย ไม่แน่อาจจะประสบความสำเร็จได้รายได้มากมายก่อนเรียนจบด้วยซ้ำ คณะนี้น่าสนใจมากๆ ลองเข้ามาดูข้อมูลกันในนี้นะ

A: งานที่พูดถึงก็คือ Bangkok International Student Film Festival (BISFF) เป็นหนึ่งในเวทีระดับนานาชาติในการแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก ที่มุ่งก้าวสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต โดยม.กรุงเทพ เป็นผู้ริเริ่มงานนี้นะคะ ซึ่งผลงานจะต้องโดดเด่นน่าสนใจถึงจะได้รับคัดเลือกในงานนี้นะคะ แต่อย่าไปกลัว แค่เราพยายามและเรียนรู้จากคำแนะนำของอาจารย์ค่ะ ส่วนคณะที่ต้องเรียนคือคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ค่ะ

A: ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ไม่เก่งเลข แต่แค่บวกลบคูณหารได้ก็พอ เพราะม.กรุงเทพจะมีการปรับพื้นฐานให้ และที่สำคัญนักศึกษาที่นี่จะสามารถออกแบบระบบบัญชีได้ด้วย ซึ่งเหนือกว่าเรียนคณะบัญชีที่อื่นแน่ๆ ค่ะ โดยคณะบัญชี ม.กรุงเทพ จะมีการวิเคราะห์ธุรกิจ รู้ทักษะด้านซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาคณะบัญชีของม.กรุงเทพมีคุณภาพมากกว่าที่อื่น การันตีได้จากนักศึกษาคณะบัญชี สามารถเข้าทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลกอย่าง Big4

A: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวค่ะ การเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสายการบินแบบครบวงจร เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาด การขนส่งสินค้า การสำรองที่นั่ง โดยฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการจำลองที่ทันสมัย

ส่วนจบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างนั้น ก็มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานปฏิบัติงานภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารของสายการบิน ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ พนักงานท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
อยากรู้ลึกกว่านี้ ติดตามข้อมูลได้ที่นี่เลยค่ะ

A: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เพราะว่าบริเวณม.กรุงเทพ มีหอพักเยอะเลยค่ะ แล้วก็ปลอดภัยมากๆ ด้วย ราคาก็ไม่แพง เดินทางสะดวก มีทั้งสองวิทยาเขตเลยนะคะ ทั้งวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต