ร่วมตอบคำถามรับทุนการศึกษา BU Best Choice จำนวน 10,000 บาท พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษ มูลค่ากว่า 30,000 บาท

**สำหรับ #Dek60 ผู้ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เท่านั้น**
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม