รายละเอียดกำหนดการ

รับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
  เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

 • ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561
  เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561

 

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561
  เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

 

ทุนการศึกษา

ทุนประกายเพชร   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ทุน BU CREATIVE   (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ทุนนักกีฬาดีเด่น    (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
(สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่นี่คลิก

 

สถานที่รับสมัคร

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่