รายละเอียดกำหนดการ

รับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  วันนี้ – 16 สิงหาคม 2561
  เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  เริ่มเรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2561

 

เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  วันนี้ – 16 สิงหาคม 2561
  เริ่มเรียนวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ทุนการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่นี่คลิก

สถานที่รับสมัคร

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่