คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

ก้าวเข้าสู่ฟิล์มสคูล ที่เชื่อมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและรูปแบบการเรียนการสอนเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในวงการและมีผลงานสร้างชื่อระดับนานาชาติ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ระดับ High-end สตูดิโอภาพยนตร์แบบครบวงจร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน โรงภาพยนตร์ระบบดิจิทัลมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างคนทำหนังรุ่นใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การหาทุนสร้าง การประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่าย การนำเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์ภาพยนตร์เชิงลึกในฐานะที่เป็นสื่อศิลปะ และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการสร้างแฟ้มผลงานในฐานะนักแสดงสำหรับสื่อดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยและสากล ตลอดจนโอกาสในการนำเสนอไอเดียแก่ผู้อำนวยการสร้างตัวจริงเพื่อผลิตผลงานป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ
  1. 1. สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
  2. 2. สาขาสื่อดิจิทัล

ติดต่อคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

อาคาร Center for Cinematic and Digital Arts

ที่อยู่: 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 902 0299 ต่อ 2430