กำหนดการจัดปฐมนิเทศ

กำหนดการจัดปฐมนิเทศวิชาการ และพี่พบน้อง เทอม 1/1 ปีการศึกษา 2561
(
วันพุธที่ 13 – วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561)

วันเปิดเทอม : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

 

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ 08.30-16.30 น. โรงละคอน ชั้น 16 หน้าอาคาร 9 ชุดนักศึกษา

 

วิทยาเขตรังสิต
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
พุธที่ 13 มิ.ย. 61 นิเทศศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-12.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
13.00-16.00 น.(พี่พบน้อง) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
ดิจิทัลมีเดียฯ ภาคปกติ 09.00-12.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ) โถงอาคาร C4 โถงอาคาร C4 ชุดนักศึกษา
13.00-16.00 น. (พี่พบน้อง) โถงอาคาร C4 โถงอาคาร C4 ชุดนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติจีน ภาคปกติ 09.00-11.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง Banquet อาคาร A5 ชั้น 5 โถงอาคาร A5 ชุดนักศึกษา
12.00-15.00 น.(พี่พบน้อง) ห้อง Banquetอาคาร A5 ชั้น 5 โถงอาคาร A5 ชุดนักศึกษา
พฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 61 บริหารธุรกิจ ภาคปกติ 09.00-17.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภาคปกติ 08.00-12.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-301อาคาร A3 ชั้น 3 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
12.00-16.00 น.(พี่พบน้อง) ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ชุดนักศึกษา
ศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 บัญชี ภาคปกติ/ภาคบ่าย 08.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ชุดนักศึกษา
12.00-16.30 น. (พี่พบน้อง) โรงอาหาร 1 (13.00 น.) หน้า A3-305 ชุดนักศึกษา
มนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ 08.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
12.00-16.30 น. (พี่พบน้อง) ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์ฯ ภาคปกติ 08.30-15.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง Banquet อาคาร A5 ชั้น 5 หน้า A7 ชุดนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้องปองทิพย์ 1 อาคาร C2 ชั้น 9 สวนอาหารริมธาร (ตรงข้าม B4) ชุดนักศึกษา
12.00-16.00 น. (พี่พบน้อง) สวนอาหารริมธาร (ตรงข้าม B4) สวนอาหารริมธาร (ตรงข้าม B4) ชุดนักศึกษา
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
เสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 นิติศาสตร์ ภาคปกติ 08.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-301อาคาร A3 ชั้น 3 ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ชุดนักศึกษา
13.00-16.30 น. (พี่พบน้อง) โถงอาคาร A3 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์ *ทานข้าวสวนริมธาร* ภาคปกติ 09.00-12.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
13.00-16.00 น.
(พี่พบน้อง)
โถงอาคาร B1 โถงอาคาร B1 ชุดนักศึกษา
จันทร์ที่
18 มิ.ย. 61
การสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ภาคปกติ 09.00-11.30 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้อง A3-301
อาคาร A3 ชั้น 3
โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
12.00-16.00 น.
(พี่พบน้อง)
ห้อง A3-301
อาคาร A3 ชั้น 3
โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
ศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-18.00 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้อง A8-303
อาคาร A8 ชั้น 3
ลานหน้าแม็ค A8
(ติดถนน)
ชุดไปรเวท
เสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-18.00 น.
(พี่พบน้อง)
ห้อง A8-303
อาคาร A8 ชั้น 3
ลานหน้าแม็ค A8
(ติดถนน)
ชุดไปรเวท

 

กำหนดการจัดปฐมนิเทศวิชาการ และพี่พบน้อง เทอม 1/2 ปีการศึกษา 2561
(
วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561)

วันเปิดเทอม : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

วันต้อนรับนักศึกษาใหม่ (Welcome) : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

 

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
พฤหัสบดี
ที่ 16 ส.ค. 61
วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ 08.30-17.00 น. โรงละคอน ชั้น 16 ลานข้างอาคาร 9 ชุดนักศึกษา
ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ 08.30-17.00 น. โรงละคอน ชั้น 16 ลานข้างอาคาร 9 ชุดนักศึกษา

 

วิทยาเขตรังสิต
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 61 นิเทศศาสตร์ ภาคปกติ 09.30-16.30 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้องปองทิพย์ 3
อาคาร C3 ชั้น 1
ลานวงกลม
คณะนิเทศศาสตร์
ชุดนักศึกษา
มนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ 08.00-12.00 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้อง A3-301
อาคาร A3 ชั้น 3
โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
12.00-16.30 น.
(พี่พบน้อง)
ห้อง A3-301
อาคาร A3 ชั้น 3
โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
ดิจิทัลมีเดียฯ ภาคปกติ 12.00-16.30 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้อง C4-101
(โรงฉายภาพยนตร์)
โถงอาคาร C4 ชุดนักศึกษา
เสาร์ที่ 18 ส.ค. 61 นิติศาสตร์ ภาคปกติ 08.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 ชุดนักศึกษา
13.00-16.30 น. (พี่พบน้อง) ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 ห้อง A3-203 อาคาร A3 ชั้น 2 ชุดนักศึกษา
จันทร์ที่
20 ส.ค. 61
บัญชี ภาคปกติ 11.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A7-111 อาคาร A7 ชั้น 1 ห้อง A7-111 อาคาร A7 ชั้น 1 ชุดนักศึกษา
บริหารธุรกิจ ภาคปกติ 09.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 ชุดนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์ฯ ภาคปกติ 11.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A7-204 อาคาร A7 ชั้น 2 ห้อง A7-204 อาคาร A7 ชั้น 2 ชุดนักศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง B1-202 อาคาร B1 ชั้น 2 โถงอาคาร B1 ชุดนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติจีน ภาคปกติ 09.00-12.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ/พี่พบน้อง) ห้อง A5-901 อาคาร A5 ชั้น 9 ห้อง A5-901 อาคาร A5 ชั้น 9 ชุดนักศึกษา
อังคารที่
21 ส.ค. 61
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภาคปกติ 12.00-14.00 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้อง A1-403 อาคาร A1 ชั้น 4 style=”border: 1px solid #ccc;”ห้อง A1-403 อาคาร A1 ชั้น 4 ชุดนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 12.00-13.30 น. (ปฐมนิเทศวิชาการ) ห้องพักอาจารย์

อาคาร B4 ชั้น 2

ห้องพักอาจารย์ อาคาร B4 ชั้น 2 ชุดนักศึกษา
ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 การสร้างเจ้าของธุรกิจฯ ภาคปกติ 09.00-11.30 น.
(ปฐมนิเทศวิชาการ)
ห้อง A3-301
อาคาร A3 ชั้น 3
โถงอาคาร A3 ชุดนักศึกษา
วันที่ คณะ หลักสูตร เวลา สถานที่ จุดนัดพบ การแต่งกาย
เสาร์ที่ 25 ส.ค. 61 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ 09.00-18.00 น.(ปฐมนิเทศวิชาการ/พี่พบน้อง) ห้อง A8-303 อาคาร A8 ชั้น 3 ลานหน้าแม็ค (ติดถนน) ชุดไปรเวท
อาทิตย์ที่
26 ส.ค. 61
บริหารธุรกิจ ภาคปกติ 09.00-17.00 น. (พี่พบน้อง) โรงอาหาร 1/2 โรงอาหาร 1/2 ชุดไปรเวท