ไฮไลท์ผลงาน ความสำเร็จที่โดดเด่น

BU Digital Move 4.0 เปิดหลักสูตรดิจิทัล ตอบโจทย์ตลาดงานรับเทรนด์โลก

เด็กฟิล์มขึ้นแท่น THE WINNER KRUNGSRI CAT FILM

สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร MOS Certificate