ดาวน์โหลด

ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่1

E-Book

 

             

 

แบบอักษรที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ในสื่อต่างๆ

                                     

    FONT NAME : db adman x                          FONT NAME : tradegothic

    ดาวน์โหลด                        ดาวน์โหลด

 

โลโก้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


โลโก้คณะ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ

ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลดโลโก้ทุกคณะ